crir/dansk

news | previous | motivation | about | links | how to apply | contact

Juni 2014

Maja Hojer Bruun

Moralsk argumentation i hverdagslivets praktiske afståelse og tilegnelse af ejendom

[Moral reasoning in everyday practices of expropriation and appropriation]

Projektbeskrivelse af forskningsprojekt 2013-2016
Maja Hojer Bruun, antropolog, ph.d., Aalborg Universitet, mhb@learning.aau.dk
Postdoc forskningsprojektet "Moralsk argumentation i hverdagslivets praktiske afståelse og tilegnelse af ejendom" er et delprojekt af det af Det frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation støttede projekt "Contested Property Claims: Moral Reasoning about Property and Justice in Practice, Debate and Theory".

Projektet forløber 2013-2016 i samarbejde med tre andre forskere ved Aarhus Universitet (lektor Mikkel Thorup fra idéhistorie, postdoc Patrick Cockburn fra filosofi og ph.d.-studerende Bjarke Risager). Projektet integrerer antropologi i et studie af praksis i og omkring Christiania; intellektuel historie i et studie af, hvorledes folk trækker på forskellige ejendomsretstraditioner i konflikter omkring legaliseringen af Christiania og Ungdomshuset; samt filosofi i et studie af retsfilosofiens og domstolsjuraens vurderinger af hjemløses rettigheder. 'Moralsk' skal m.a.o. ikke forstås som 'moraliserende' men mere filosofisk som retfærdiggørelse, hvilket både kan være politisk, juridisk, retorisk og gennem hverdagspraksis.

Mit delprojekt handler om, hvordan folk gennem deres hverdagsliv gør krav på ejendom, fx ved at bebo et område eller hus som på Christiania. Projektets ambition er at undersøge, hvorledes folk beskriver ejendomskrav som moralske problemer; hvilke former for moralske retfærdiggørelser og kritikker de producerer, når de argumenterer for omstridte ejendomskrav i specifikke sociale situationer; og hvordan de ræsonnerer om retfærdigheden i deres krav i forhold til de modstridende krav i det konventionelle ejendomsforhold baseret på køb og salg af individuelt og privat eje.
Som del af projektet vil jeg gerne gennemføre et antropologisk feltarbejde på Christiania og gennemføre kvalitative interviews med forskellige beboere, besøgere og andre interessenter.

Projektet er åbent og antropologisk i sin tilgang til at undersøge, på hvilke måder forskellige grupper gør krav på eller brug af Christiania - eller udfordrer andres krav - det være sig gennem aftale, køb, leje, lån, omsorg, arbejde, arv, identitetsmæssig tilknytning eller andre former. Jeg er især interesseret i at opsamle erfaringer med den nye ejendomsform på Christiania, nu hvor fristaden er blevet legaliseret og delvist selvejende/ejet af Fonden Fristaden Christiania, og beboerne står i et andet forhold til staten, end dengang området var ulovligt besat.
Et af de begreber jeg arbejder med er 'urbane fælleder' (på engelsk : urban commons), dvs. de byrum vi ejer i fællesskab. Jeg vil gerne undersøge, på hvilke forskellige måder Christiania kan forstås som en fælled og hvilke fællesskaber, der er med til at opretholde fælleden.

Feltarbejdet til projektet med deltagerobservation og kvalitative interviews i og omkring Christiania foregår i hele 2014 og muligvis 2015. Projektet afsluttes med et fælles seminar med deltagelse af forskere og praktikere fra Christiania, universiteter og andre interessenter i foråret 2015, gerne i samarbejde med CRIR, Science and Cocktails eller andre beboere og aktivister fra Christiania. Udover en række engelsksprogede forskningspublikationer, som projektet er forpligtet på, vil jeg gerne skrive en artikel eller kronik på dansk til et dagblad eller tidsskrift, foruden selvfølgeligt at orientere Christianias beboere om projektet gennem Ugespejlet.